Skip to content

Over de portefeuilles

Het Veiligheidsberaad heeft voor de kerntaken van de veiligheidsregio’s portefeuillehouders aangesteld. Zij bereiden die onderwerpen ter bespreking in het Veiligheidsberaad voor en monitoren de uitvoering van de besluiten. Ook voeren de portefeuillehouders namens het Veiligheidsberaad bestuurlijk overleg over hun onderwerp en dragen standpunten uit. Als er een bestuurlijke adviescommissie aanwezig is, is de portefeuillehouder daar de voorzitter van. 

Het Veiligheidsberaad heeft portefeuillehouders aangesteld voor de onderwerpen: brandweer, GHOR, Bevolkingszorg, landelijke meldkamer en informatievoorziening. Daarnaast zijn er portefeuillehouders voor de thema’s van de Strategische Agenda Veiligheidsberaad. De portefeuilles Brandweer, Informatievoorziening en GHOR hebben een bestuurlijke adviescommissie. De portefeuillehouder is hier voorzitter van.