Skip to content

Strategische Agenda Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad heeft gezamenlijke prioriteiten van de veiligheidsregio’s vastgelegd in de Strategische Agenda Veiligheidsberaad. Deze is in juni 2018 vastgesteld en in september 2021 geactualiseerd. De Strategische Agenda Veiligheidsberaad is een dynamische agenda en is de leidraad voor de vergaderingen. 

De Strategische Agenda Veiligheidsberaad heeft vier thema’s: