GHOR

De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) is onderdeel van de veiligheidsregio en zorgt voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis. Daarnaast adviseert en ondersteunt de GHOR andere overheden op het gebied van geneeskundige hulpverlening en is daarmee dé schakel tussen zorg en veiligheid. 

Actuele beleidsthema's

Het Veiligheidsberaad volgt op het gebied van de GHOR de volgende thema’s:

  • Zelfredzaamheid
  • Zorg en veiligheid
  • Sociale veiligheid
  • Evenementenadvisering

Deze thema’s komen ook aan de orde bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Via de bestuurlijke adviescommissie GHOR staat het Veiligheidsberaad in verbinding met de bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid van de VNG.

Zelfredzaamheid

Het Veiligheidsberaad heeft onderzoek laten doen naar de verantwoordelijkheid van de overheid voor verminderd zelfredzamen bij rampen en crises. Het wilde meer duidelijkheid over de rol van de overheid en hoe ver deze reikt bij de zorgverlening aan verminderd zelfredzamen tijdens een ramp of crisis. Het rapport is in december 2018 gepubliceerd. 

Evenementenadvisering

In 2018 heeft het Veiligheidsberaad heeft de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) uit 2011 laten actualiseren. Aanleiding was het evaluatieonderzoek uit 2016 over het gebruik van de HEV. De nieuwe HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid is een instrument voor hulpdiensten, gemeenten en samenwerkingspartners en beschrijft het gehele proces voor de evenementenveiligheid. De handreiking biedt een landelijk kader voor alle samenwerkingspartners bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.

Antoin Scholten 
voorzitter veiligheidsregio Limburg-Noord

 

Tobias Holtman
e-mail: tobias.holtman@ifv.nl