Skip to content

GHOR

De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) is onderdeel van de veiligheidsregio en zorgt voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis. Daarnaast adviseert en ondersteunt de GHOR andere overheden op het gebied van geneeskundige hulpverlening en is daarmee dé schakel tussen zorg en veiligheid. 

Dossier COVID-19

Eind februari 2020 werd een uitbraak van het coronavirus (officieel SARS-CoV-2) in Nederland geconstateerd. Het virus veroorzaakt de infectieziekte COVID-19. Sindsdien werkt het kabinet, samen met de veiligheidsregio’s en vele (zorg)partners, aan de bestrijding van het virus en de gevolgen ervan.

> Ga naar het dossier COVID-19

Actuele beleidsthema's

Het Veiligheidsberaad volgt op het gebied van de GHOR de volgende thema’s:

Deze thema’s komen ook aan de orde bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Via de bestuurlijke adviescommissie GHOR staat het Veiligheidsberaad in verbinding met de bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid van de VNG.