Skip to content

Bevolkingszorg

Bij een crisis zorgen gemeenten voor hun inwoners. Daarmee vervullen zij een essentiële rol in de crisisbeheersing. Via de veiligheidsregio’s geven gemeenten invulling aan de taak bevolkingszorg via voorlichting, opvang en verzorging bij een incident, nazorg en slachtoffer- en schaderegistratie. Het doel is om maatschappelijke onrust te voorkomen en te beperken. Het Veiligheidsberaad is betrokken bij de doorontwikkeling van bevolkingszorg in het veiligheidsdomein.

Netwerken bevolkingszorg

Het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg, het LNB, bestaat uit de coördinerend gemeentesecretarissen of -functionarissen van de 25 veiligheidsregio’s. Het LNB heeft de ambitie kennis en ervaring op het gebied van bevolkingszorg te verbinden, te verrijken en te verspreiden. Dit doet het LNB samen met de bestuurlijk portefeuillehouder en met de coördinatoren Bevolkingszorg van de veiligheidsregio’s, verenigd in het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LOCB). 

Netwerken bevolkingszorg