Zoals de minister van Justitie en Veiligheid in de persconferentie van maandagavond aankondigde, is groepsvorming zonder de 1,5 meter afstand tot elkaar niet toegestaan. Het Veiligheidsberaad heeft de intentie uitgesproken om het groepsvormingsverbod in alle veiligheidsregio’s op het hele gebied van de veiligheidsregio van toepassing te verklaren in plaats van op specifieke plekken.

Onder een groep wordt verstaan: 3 personen of meer. Dat betekent dat als mensen in de openbare ruimte samenkomen, zij 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar. Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, zijn hierop uitgezonderd.

Samenkomsten zijn sowieso verboden, met enkele uitzonderingen zoals een begrafenis of huwelijk met een max van 30 personen. Ook bij de uitzonderingen geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

> Download hier de nieuwe model-noodverordening van 26 maart, inclusief toelichting
Let op: de model-noodverordening waar in dit nieuwsbericht naar wordt verwezen is niet de laatste versie. De laatste versie van de model-noodverordening vindt u hier.

Recommended Posts