Vrijdag 16 december hebben de leden van het Veiligheidsberaad Wouter Kolff – voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en burgemeester van Dordrecht – gekozen tot nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, is sinds oktober 2016 voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat blijft hij tot april 2023. Hij heeft deze voorzittersrol twee maximale termijnen van drie jaar vervuld.

‘Het is mij een eer om met steun van de collega’s uit het Veiligheidsberaad de huidige voorzitter Hubert Bruls op te volgen’, stelt Wouter Kolff. ‘Met grote waardering voor de wijze waarop hij in complexe tijden invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap, zie ik ernaar uit vanaf april 2023 die rol op te pakken.’

Het Veiligheidsberaad wordt gevormd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s die met elkaar standpunten innemen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. De voorzitter van het Veiligheidsberaad verschillende taken. Naast het voorzitten van de vergadering zijn dat het vaststellen van de vergaderagenda, het laten uitvoeren van de besluiten van het Veiligheidsberaad, het bewaken van de samenhang binnen de Strategische Agenda Veiligheidsberaad, het onderhouden van contact met de portefeuillehouders en het te woord staan van de media. Ook voert hij namens het Veiligheidsberaad verschillende bestuurlijke overleggen en onderhoudt hij relevante bestuurlijke contacten, waaronder met de minister van Justitie en Veiligheid.

Wouter Kolff per 1 april nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad

Recommended Posts