De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de eerste fase van de corona-pandemie en vandaag de belangrijkste uitkomsten daarvan gepresenteerd.

Het rapport kent kritische punten over de voorbereiding op een landelijke en langdurige en crisis als deze, over de beslissingen die zijn genomen en de manier waarop deze tot stand kwamen.

Zo constateerde de OVV dat het epidemiologisch perspectief en daarmee de positie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te centraal hebben gestaan. Hierdoor was er minder ruimte voor input van andere sectoren dan de zorg en werd de maatschappelijke impact pas veel later meegenomen in de besluitvorming. Dit zijn punten die de afgelopen jaren ook door het Veiligheidsberaad zijn besproken en waar wij aandacht voor hebben gevraagd. Toch moeten we niet vergeten dat dit deel van het rapport gaat over de eerste fase van de epidemie; het kabinet en alle betrokken partijen hadden te maken met een ongekende crisis waarin met weinig kennis en informatie in korte tijd veel en belangrijke beslissingen moesten worden genomen.

Ook het Veiligheidsberaad vervulde nog nooit eerder zo’n positie in de nationale veiligheidsstructuur. Volgens het rapport hebben we dit wel zo kunnen doen dat we voor de tot dan toe ontbrekende verbinding tussen het nationaal en regionaal niveau hebben kunnen zorgen. Wat ons betreft wordt dit als taak vanuit het Rijk belegd bij het Veiligheidsberaad en ook wettelijk vastgelegd.

Met de informatie uit dit rapport kunnen we als samenwerkende partijen veel leren voor de aanpak van dergelijke crisis in de toekomst, maar ook nu al. Het rapport helpt ons om ons voor te bereiden op een (eventuele) volgende pandemie. Het Veiligheidsberaad gaat het rapport bestuderen en bespreken en komt daarna met een uitgebreidere reactie.

 

Recommended Posts