Het Veiligheidsberaad roept het kabinet op duidelijker te maken aan de horeca, cultuur- en evenementensector wanneer en hoe ook voor deze sectoren de coronamaatregelen zo snel mogelijk worden versoepeld.

Hubert Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad: ‘Het omikronvirus is erg besmettelijk, maar tegelijk ook minder ziekmakend. Wat voorheen gold, geldt dus niet meer, namelijk dat meer besmettingen ook zorgt voor meer druk op bij de IC’s. 

Deze nieuwe inzichten rechtvaardigen dat ook een verlichting van de maatregelen voor de horeca, cultuur- en evenementensector. Vanuit het voorzorgsprincipe had het kabinet hen vorige week nog uitgezonderd van versoepelingen. Dat was al moeilijk uitlegbaar aan bewoners. Ook voor handhavers is dit een moeilijke situatie. Bovendien geldt dat de maatregelen in andere landen de druk in ons land nog verhogen. De maatschappelijke gevolgen zijn heel fors terwijl de gezondheidsgevolgen gelukkig meevallen op dit moment.

Hoe eerder de maatregelen nu kunnen worden versoepeld, hoe beter. Tot die tijd roept het Veiligheidsberaad iedereen ook op om de rust te bewaren en de nu en straks geldende landelijke regels te blijven respecteren. Dat maakt het voor de gemeenten mogelijk om vervolgens deze regels in redelijkheid te handhaven.’

Recommended Posts