Dinsdagochtend 14 september vergaderde het Veiligheidsberaad met de demissionaire ministers Grapperhaus en De Jonge over de beoogde coronamaatregelen vanaf 25 september. In de persconferentie vanavond wordt het besluit dat het kabinet vandaag neemt, bekendgemaakt en nader toegelicht. Het Veiligheidsberaad heeft de wens aangegeven om de voorgenomen beperking van de openingstijden voor de horeca (sluiting tussen 0.00 en 6.00 uur) en het aantal mensen bij ongeplaceerde evenementen (75%) niet toe te passen. Voorzitter Veiligheidsberaad, Hubert Bruls: “Het Veiligheidsberaad vindt dat het systeem van verplichte coronatoegangsbewijzen zo duidelijk mogelijk uitgevoerd moet worden, met zo min mogelijk afwijkingen en uitzonderingen. Wij begrijpen de overwegingen van het kabinet, maar hebben om die redenen een voorkeur om de beperkingen in openingstijden van de horeca en het aantal bezoekers bij evenementen niet toe te passen.”

Na de besluitvorming en persconferentie vandaag volgt nog nadere afstemming tussen het Veiligheidsberaad en het Rijk met betrekking tot de handhaving. Bruls: “In het buitenland lijkt de handhaving van de coronatoegangsbewijzen weinig tot geen problemen op te leveren. Het Veiligheidsberaad heeft aangegeven dat de huidige handhavingspraktijk de uitdrukkelijke voorkeur heeft: de eerste verantwoordelijkheid ligt bij ondernemers en klanten, bij excessen treedt de overheid op.”

Gerelateerde berichten