De crisis die werd verwacht: het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) beschouwt in de notitie ‘De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie’ de coronacrisis zoals die zich in Nederland vanaf het voorjaar van 2020 tot medio 2021 ontvouwde.

Voorbereidingen bleken niet toereikend
Als eerste staat de vraag centraal: waarom werd Nederland schijnbaar door deze crisis overvallen, terwijl een pandemie al jarenlang bovenaan de lijst stond van meest denkbare en waarschijnlijke crises? Geen enkel ander type crisis werd zo waarschijnlijk geacht en tóch werd Nederland door de coronacrisis verrast. Er is gekeken naar de voorbereidingen die getroffen waren en waarom deze kennelijk niet toereikend waren. Waar schoten plannen, scenario’s en draaiboeken tekort?

Tussenbalans opgemaakt
Ten tweede wordt er geïnventariseerd welke inzichten er inmiddels uit deze zich nog steeds voortslepende crisis zijn opgedaan. Vier thema’s staan centraal: de gevolgen voor de gezondheidszorg en de economische, maatschappelijke en psychosociale gevolgen. Over elk thema is recent verschenen onderzoek verzameld en zijn nieuwsberichten geraadpleegd.

Meer informatie hierover en het rapport vindt u op de website van het IFV.
Beeld: IFV.


Recommended Posts