Digitaal Veiligheidsberaad over maatregelen vanaf 19 mei
Het Veiligheidsberaad vergaderde maandagavond 10 mei digitaal. Zoals gebruikelijk was demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, hierbij aanwezig. De minister lichtte de voorgenomen besluitvorming voor morgen toe, met betrekking tot de coronamaatregelen vanaf 19 mei. Volgens de planning van het stappenplan gaat vanaf 19 mei stap 2 van het openingsplan in, mits de epidemiologische situatie dit toelaat. Een stap waar het Veiligheidsberaad positief tegenover staat. Morgen neemt het kabinet hier een besluit over en wordt dit toegelicht in de persconferentie. Voorzitter Veiligheidsberaad Hubert Bruls: “Het openingsplan is een heldere route om uit de lockdown terug naar het ‘oude normaal’ te gaan en sluit aan op de oproep van het Veiligheidsberaad: versoepelen buiten voor binnen, kleine groepen voor groot en jong voor oud. Met de zomer in zicht is het sociaal-maatschappelijke gezien wenselijk om stap 2 van het openingsplan te zetten. Dat het kabinet hier bepaalde (epidemiologische) voorwaarden aan stelt, is logisch. En zolang we de maatregelen zo goed mogelijk blijven naleven zoals nu ook grotendeels gebeurt met stap 1 van het openingsplan – onder andere het winkelen zonder afspraak en de opening van de terrassen – kunnen we samen ook stap 2 ingaan en hopelijk soepel de vervolgstappen van het openingsplan zetten.”

Recommended Posts