In de vergadering van 8 maart 2021 bespraken de voorzitters van de veiligheidsregio’s de bestuurlijke handelingsperspectieven voor toekomstig beleid, na een toelichting op het onderzoek door lector Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid, Menno van Duin.

Bestuurlijke handelingsperspectieven
Een jaar na de eerste ingrijpende maatregelen in Nederland ter bestrijding van het coronavirus ziet de wereld er alweer anders uit en met de start van het vaccinatieprogramma breekt een nieuwe fase aan. Tegelijk ontstaat er ook nieuwe zorg over de impact van de mutanten ‘Engelse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten’ van het coronavirus en wordt de zorg over de sociaal-maatschappelijke en economische (en individuele) effecten van de gezondheidscrisismaatregelen steeds groter. Het is daarom zaak vanuit het perspectief van burgemeesters alvast na te denken over de komende twee tot drie maanden. Daarom gaf het Veiligheidsberaad opdracht voor een onderzoek.

Het rapport werd goed ontvangen door de bestuurders: zij spraken af de handelingsperspectieven te delen met de burgemeesters binnen hun eigen veiligheidsregio. Het Veiligheidsberaad biedt de resultaten op korte termijn aan de VNG aan.

> Hier leest u meer over het onderzoek en kunt u het rapport en bijbehorende bijlagen downloaden 

Gerelateerde berichten