In de nieuwste editie van Platform voor CrisisManagement bespreken Franc Weerwind, portefeuillehouder Informatievoorziening in het Veiligheidsberaad, en Steven van de Looij, Chief Information Officer bij veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, de kansen en bedreigingen van digitalisering.

Franc Weerwind: “Het feit dat we er nu over spreken en dat het op de agenda staat van het Veiligheidsberaad laat zien dat het een evident onderwerp is. We moeten er continu oog voor hebben en het moet dus continu op de agenda van bestuurders staan. Om te inventariseren waar de 25 veiligheidsregio’s nu staan, is er een Versnellingsplan informatieveiligheid vastgesteld. Een van de doelen is om meer kennis uit te wisselen tussen de veiligheidsregio’s – bovenregionaal samenwerken dus – zoals we nu ook tijdens de coronacrisis doen. Want je bent net zo sterk als de zwakste schakel.”

> Lees het volledige interview hier. 
> Ga naar het Platform voor CrisisManagement.

Recommended Posts