De wateroverlast in Limburg, Duitsland en België houdt veel mensen bezig. Begrijpelijk, gezien de impact hiervan. In het buitenland leidde de wateroverlast tot doden en vermisten. In Nederland werden mensen (en dieren) geëvacueerd, inclusief een volledig ziekenhuis, en ondanks alle inspanningen is er veel schade. De bestuurders uit het Veiligheidsberaad leven mee met de getroffenen. De afgelopen dagen hebben veel veiligheidsregio’s in Nederland hulp geboden in Limburg, via menskracht en materialen. Samen met o.a. Defensie en de Nederlandse Reddingsbrigade. Van het vullen van zandzakken en mensen evacueren tot informatiemanagement. Hubert Bruls, voorzitter Veiligheidsberaad: “Als bestuurders zijn wij dankbaar voor deze professionals die zich hiervoor hebben ingezet. In de strijd tegen corona hebben de veiligheidsregio’s intensief samengewerkt – en nog steeds – maar ook bij deze crisis werken de veiligheidsregio’s samen. Ook ontvingen de Limburgse veiligheidsregio’s hulp vanuit Duitsland, wat het belang van grensoverschrijdende samenwerking laat zien.”

Waterveiligheid was de afgelopen jaren één van de strategische thema’s van het Veiligheidsberaad, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, en leverde concrete producten op voor de veiligheidsregio’s – en hun betrokken partners – ten behoeve van de aanpak van een watercrisis inclusief evacuatie. Bruls: “Nog steeds heeft het thema de aandacht, onder andere in de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO), dat ook ieder jaar een Netwerkdag organiseert voor professionals. Ook sprak het Veiligheidsberaad eind 2019 met de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris over de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s en het Rijk op het gebied van waterveiligheid en crisisbeheersing. De crisis laat zien hoe belangrijk het thema is en blijft. ”

Recommended Posts