26 oktober is in het Veiligheidsberaad ingestemd met de landelijke afspraken voor de handhaving van de coronamaatregelen. Het Veiligheidsberaad, Openbaar Ministerie, de politie en het kabinet spraken de gezamenlijke wens uit om bij de handhaving van de huidige landelijke maatregelen als één overheid op te treden. Dit vraagt overeenstemming over de uitgangspunten in de handhaving zelf. Deze uitgangspunten, vastgelegd in het handhavingskader, zijn 26 oktober vastgesteld. 

De afgelopen weken is het aantal besmettingen flink gestegen. Daarom heeft het kabinet nieuwe maatregelen genomen die op 14 oktober jl. in werking gingen. In hoeverre dat effect heeft, zal de komende periode blijken. Toezicht en handhaving is een belangrijk aspect om het aantal besmettingen terug te dringen. De komende tijd zullen we dan ook sneller en steviger inzetten op handhaving van de maatregelen, zoals vorige week ook is aangegeven. Dat gebeurt door de politie en BOA’s. Tegelijk hebben ook bedrijven, werkgevers en beheerders van gebouwen een belangrijke verantwoordelijkheid; zij moeten – voor zover dat niet al gebeurde – hun rol pakken en toezien op naleving van de maatregelen binnen hun bedrijf of gebouwen.

De politie en de (gemeentelijke) BOA’s zullen met name handhaven op de 1,5 meterregel, het alcoholverbod op straat na 20.00 uur en de maximale groepsgrootte (4 personen). Uiteindelijk wordt de handhaving lokaal vorm gegeven, in overleg met de driehoek: burgemeester, politie en openbaar ministerie. De handhaving is immers een verantwoordelijkheid van de lokale driehoek, op aansturing van de burgemeester, en daarbij zullen soms scherpe keuzes moeten worden gemaakt in de prioritering.

De druk op de politiecapaciteit is al een geruime erg hoog, maar de politie heeft aangegeven dit goed aan te kunnen.

Het terugdringen van het aantal besmettingen valt of staat met het naleven van de maatregelen. Wij hebben overigens de indruk dat de meeste mensen wel inzien dat het stevige pakket dat op 14 oktober is afgekondigd noodzakelijk is en dat er ook een grote bereidheid is zich aan de regels te houden.

Recommended Posts