De Covid-19 crisis, de boerenacties en de Citrix-storing. De huidige ‘ongekende’ crises vragen om een landelijk informatiebeeld en om snelle en adequate informatiedeling tussen veiligheidsregio’s, crisispartners en Rijksoverheid. Met het Programma Informatievoorziening 2020-2025 zet het Veiligheidsberaad in op verdere versterking van de informatiepositie.

Het eerste Programma Informatievoorziening (2015-2020) legde een goede basis voor een landelijk informatiebeeld. In het nieuwe programma werken de 25 veiligheidsregio’s en het Instituut Fysieke Veiligheid samen aan de doorontwikkeling van een toekomstbestendige informatievoorziening. Franc Weerwind, portefeuillehouder Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad: “De komende vijf jaar worden de kansen van de informatietechnologie verder benut, met ook oog voor de risico’s ervan. Belangrijke thema’s zijn informatiegestuurd werken, informatieveiligheid en continuïteit van de eigen organisatie, anticiperen op digitale verstoringen, en samenwerken in ketens en netwerken van de veiligheidsregio’s onderling en met hun (crisis)partners. Onze basisvoorziening houden we daarbij natuurlijk up-to-date.”

Bijdragen aan een veilig en weerbaar Nederland
Nu het programma er ligt, begint het echte werk. Weerwind: “Bij de totstandkoming van het programma is nadrukkelijk en intensief samengewerkt tussen de veiligheidsregio’s. Ook voor de uitvoering van het programma is mijn oproep aan de veiligheidsregio’s om mee te werken aan de voorliggende opgaven en om daarbij coalities te vormen met andere regio’s en crisispartners. Op die manier wordt het Programma Informatievoorziening een landelijk succes, vanuit een regionale motivatie. Met als bovenliggend doel: bijdragen aan een veilig en weerbaar Nederland.”

> Programma Informatievoorziening 2020-2025

Recommended Posts