In juli ontvingen alle veiligheidsregio’s een uitwerking van de denkrichting van de Denktank Taakdifferentiatie om de consequenties hiervan per veiligheidsregio in beeld te brengen. Het gaat om de denkrichting om te komen tot een fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers bij de brandweer. Met de regionale beelden wordt vervolgens een landelijk beeld gevormd. Naast deze inventarisatie worden in het najaar ook alle repressieve brandweermedewerkers naar hun mening gevraagd over taakdifferentiatie. Het Instituut Fysieke Veiligheid is gevraagd om de consequenties van de denkrichting voor de opleidingen inzichtelijk te maken. Al deze informatie is belangrijk voor de besluitvorming over de denkrichting, eind dit jaar.

Taakdifferentiatie brandweer
De Denktank Taakdifferentiatie brandweer heeft in juni 2019 opdracht gekregen van het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) om de mogelijkheden te onderzoeken om een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. Juristen van Pels Rijcken (2018) concludeerden namelijk dat er momenteel een reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met Europese wet- en regelgeving. De minister van JenV heeft aan het Veiligheidsberaad kenbaar gemaakt dat hij niet verwacht dat voor de brandweervrijwilligers hierop een uitzondering wordt gemaakt. Ook professor Verburg (2019) ziet geen mogelijkheid om binnen de bestaande wet- en regelgeving de huidige vrijwilliger bij de brandweer te behouden. Voor het Veiligheidsberaad en de minister van JenV is behoud van vrijwilligheid het uitgangspunt. Om dat te bereiken, zal een fundamenteel onderscheid moeten worden gemaakt tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers.

Aangescherpte denkrichting
In de vergadering van het Veiligheidsberaad van december 2019 presenteerde de voorzitter van de Denktank, tevens portefeuillehouder Brandweer in het Veiligheidsberaad, Wouter Kolff de denkrichting voor dit vraagstuk. Toen stemden het Veiligheidsberaad en de minister van JenV in met de denkrichting en is besloten om de consequenties van de denkrichting voor de 25 veiligheidsregio’s inzichtelijk te maken. Eerst is de denkrichting nog wat aangescherpt, na twee bijeenkomsten waaraan alle veiligheidsregio’s deelnamen.

Inzicht creëren
Iedere veiligheidsregio brengt nu op een eenduidige manier de consequenties van de invoering van de aangescherpte denkrichting voor de eigen veiligheidsregio in beeld. De veiligheidsregio’s hebben tot eind september om aan te geven wat de consequenties zijn per post, voor het personeel, voor de organisatie en wat de vrijwilligers en personeel van die post van de denkrichting vinden. Ook worden de consequenties op regionaal niveau in beeld gebracht, zoals de praktische uitvoerbaarheid van de denkrichting en in hoeverre dit past bij de brandweercultuur in een veiligheidsregio en eventuele aandachtspunten hierbij. Doordat dit per veiligheidsregio op dezelfde wijze gebeurt, kan er een landelijk beeld worden gevormd en verschillen worden geconstateerd.

Naast het creëren van dit inzicht, worden ook alle repressieve brandweermedewerkers naar hun mening gevraagd over taakdifferentiatie. Dit gebeurt via een enquête, die gepland staat in september.

Meer informatie over de taakdifferentiatie en de rechtspositie van de brandweer leest u in dit nieuwsbericht en het interview met Paul Depla, voorzitter Brandweerkamer (2019) 
> Portefeuille Brandweer

Recommended Posts