Op 9 december sprak het Veiligheidsberaad met Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (JenV) over de opbrengst van de door hen ingestelde Denktank taakdifferentiatie brandweer. De Denktank had als opdracht om te onderzoeken hoe, met behoud van vrijwilligheid, de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten, zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Het Veiligheidsberaad en de Minister hebben de Denktank de vervolgopdracht tot nadere uitwerking gegeven, zodat besluitvorming kan plaatsvinden.

Opdracht Denktank
Voor het Veiligheidsberaad en de Minister van JenV is het van belang een oplossing voor de rechtspositie van brandweervrijwilligers te vinden, passend binnen de gestelde juridische kaders, met behoud van het voor de brandweerorganisatie in Nederland zo kenmerkende element van vrijwilligheid. Vrijwilligheid is en blijft een belangrijk aspect van de Nederlandse samenleving in zijn algemeenheid en voor de brandweer in het bijzonder. Eerder onderzoek laat zien dat de huidige situatie niet kan worden gehandhaafd.

Afgelopen juni hebben het Veiligheidsberaad en de Minister van JenV een Denktank ingericht onder voorzitterschap van Wouter Kolff, portefeuillehouder Brandweer van het Veiligheidsberaad, om een denkrichting aan te dragen voor dit vraagstuk. Naast Paul Depla, als voorzitter van de Brandweerkamer, zitten ook enkele deskundigen vanuit de professie (directeuren veiligheidsregio en regionaal brandweercommandanten), de algemeen directeur IFV en vertegenwoordigers van het ministerie van JenV in de Denktank.

Differentiatie tussen vrijwilliger en beroeps
De eerste opbrengst van de Denktank is een denkrichting die zich richt op taakdifferentie tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers. Uitgangspunt daarbij is dat een werkbaar en fundamenteel onderscheid wordt gemaakt tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau en de kwaliteit van brandweerzorg. Om tot een fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers te komen, is in de denkrichting een differentiatie van verplichte beschikbaarheid, werkinhoud en volume, en opleiding uitgewerkt. Bijvoorbeeld: beroepsmedewerkers hebben in de denkrichting een verplichte beschikbaarheid terwijl vrijwilligers die verplichting niet hebben.

Vervolgtraject
Het Veiligheidsberaad en de Minister van JenV streven naar een stelsel inclusief vrijwilligheid, dat in alle veiligheidsregio’s kan worden gehanteerd en zoveel mogelijk kan worden afgestemd op de behoeften per veiligheidsregio. Om te komen tot een afgewogen en zorgvuldig besluit, is door het Veiligheidsberaad en de Minister aan de Denktank gevraagd om de mogelijke consequenties van deze denkrichting inzichtelijk te maken voor alle veiligheidsregio’s en gesprekken aan te gaan met alle betrokken partners, onder wie de vrijwilligers zelf. Op 16 december a.s. staat er een eerste overleg gepland met de vakorganisaties. De besturen van de veiligheidsregio’s is gevraagd ditzelfde met hun betrokkenen te doen. Nog voor de zomer van 2020 vindt besluitvorming plaats tijdens het overleg van het Veiligheidsberaad met de Minister van JenV.

> Brief-denkrichting-taakdifferentie-brandweer.pdf
Bijlage-bij-brief-denkrichting-taakdifferentiatie-brandweer.pdf

Recommended Posts