Op 6 augustus gaven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de stand van zaken rondom corona. Voorzitter Veiligheidsberaad Hubert Bruls: “Als veiligheidsregio’s merken we dat het kabinet hecht aan een gezamenlijke aanpak. Daar zijn we tevreden over, want het is heel belangrijk om als overheden zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken. Tegelijkertijd ervaren we de meerwaarde van lokaal en regionaal maatwerk om coronabesmettingen op te sporen en tegen te gaan. Dat is in het belang van iedereen, om landelijke lockdownmaatregelen te voorkomen.

Als veiligheidsregio’s worden we door het kabinet gesteund om onze bevoegdheden in te zetten om het coronavirus onder controle te krijgen. We gaan hier zorgvuldig mee om en zullen, daar waar nodig, passende lokale en regionale maatregelen nemen.

Duidelijk is dat het virus nog lang niet weg is. We roepen iedereen, jong en oud, dan ook op om zelf verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor de ander die je kunt besmetten. Houd je aan de 1,5 meter afstand, volg de hygiënemaatregelen, vermijd drukte, werk mee aan bron- en contactonderzoek en bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Alleen samen houden we corona onder controle.”

Recommended Posts