Skip to content

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s

In 2019 evalueerde het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) de Wet veiligheidsregio’s. Deze wet beschrijft de werkwijze, structuur, rollen en taken van de veiligheidsregio’s. De wetsevaluatie was voor het Veiligheidsberaad hét moment om te bepalen of aanpassingen en verbeteringen in de wet gewenst zijn met het oog op de toekomst van de veiligheidsregio’s. Het Veiligheidsberaad heeft eind 2020 gereageerd op het concept-rapport van de commissie en gaat na de kabinetsformatie in gesprek met de minister van JenV over de opvolging van het rapport. 

Het thema ‘Taak- en rolopvatting veiligheidsregio’s in relatie tot evaluatie Wet veiligheidsregio’s’ is één van vier thema’s uit de Strategische Agenda Veiligheidsberaad. Dit thema bestaat uit de 2 delen:

Voorbereiding evaluatie Wet veiligheidsregio’s

Deelthema 1:
Voorbereiding evaluatie Wet veiligheidsregio's

Het Veiligheidsberaad is in 2018 door de minister gevraagd thema’s aan te dragen voor de evaluatie en te reageren op de concept-evaluatieopdracht. Het Veiligheidsberaad heeft daarbij de volgende thema’s voorgesteld:

Rol Veiligheidsberaad en vervolg

De door de minister van JenV ingestelde commissie Evaluatie Wet veiligheidsregio’s bestond uit zes onafhankelijke leden die het functioneren van de wet in de praktijk heeft onderzocht. Daarbij heeft de commissie de actieve dialoog gezocht aan de hand van interviews, expertbijeenkomsten en werkbezoeken. De commissie maakte daarbij gebruik van reeds beschikbare informatie, inclusief de zienswijzen en adviezen die partijen in de aanloop naar de wetsevaluatie hebben geformuleerd.

Op 12 juni 2020 sprak de evaluatiecommissie met het Veiligheidsberaad. Daarbij heeft de commissie het Veiligheidsberaad verzocht haar gedachten kenbaar te maken inzake de positie van het Veiligheidsberaad in relatie tot de Wet veiligheidsregio’s. Op 12 november 2020 reageerde het Veiligheidsberaad op het concept-rapport van de commissie. Daarmee is het Deelthema Voorbereiding evaluatie Wet veiligheidsregio’s formeel afgerond. De opvolging van het rapport Evaluatie Wet veiligheidsregio’s is in 2021 onderwerp van gesprek tussen de minister van JenV en het Veiligheidsberaad.

Meer informatie over de evaluatie en het evaluatierapport: https://www.evaluatiewvr.nl/