Evaluatie Wet veiligheidsregio’s

In 2019 evalueert het ministerie van Justitie en Veiligheid de Wet veiligheidsregio’s. Deze wet beschrijft de werkwijze, structuur, rollen en taken van de veiligheidsregio’s. De wetsevaluatie is voor het Veiligheidsberaad hét moment om te bepalen of aanpassingen en verbeteringen in de wet gewenst zijn met het oog op de toekomst van de veiligheidsregio’s. 

 

Het thema ‘Taak- en rolopvatting veiligheidsregio’s in relatie tot evaluatie Wet veiligheidsregio’s’ is één van vier thema’s uit de Strategische Agenda Veiligheidsberaad. Dit thema bestaat uit de 2 delen:

Voorbereiding evaluatie Wet veiligheidsregio’s

Deelthema 1:
Voorbereiding evaluatie Wet veiligheidsregio's

Het Veiligheidsberaad is in 2018 door de minister gevraagd thema’s aan te dragen voor de evaluatie en te reageren op de concept-evaluatieopdracht. Het Veiligheidsberaad heeft daarbij de volgende thema’s voorgesteld:

  • Biedt de wet voldoende ruimte om adequaat om te gaan met nieuwe crises?
  • Voldoet de huidige reikwijdte van de veiligheidsregio’s?
  • Regionale autonomie in relatie tot samenwerking.
  • Is de democratische legitimiteit van de veiligheidsregio’s voldoende geborgd?
  • Schurende wettelijke bevoegdheden
  • Ruimte voor juiste maatvoering veiligheidsregio’s
  • Financiële verhoudingen
  • Informatievoorziening van de veiligheidsregio
  • Is de rol van het Rijk bij rampenbestrijding en crisisbeheersing voldoende duidelijk?

Rol Veiligheidsberaad

De samenstelling van de evaluatiecommissie en de definitieve evaluatieopdracht is nog niet bekend. Ook is het onduidelijk welke rol het Veiligheidsberaad daarbij gaat innemen. 

De wetsevaluatie is geen afrekeninstrument, maar juist een middel om van elkaar te leren

Portefeuillehouder Onno Hoes

Pieter Broertjes
voorzitter veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

Onno Hoes
voorzitter veiligheidsregio Kennemerland

Marco Out
voorzitter veiligheidsregio Drenthe

 

Astrid Steverink 
e-mail: astrid.steverink@ifv.nl