Het Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s die met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s tot aan cyber security. Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio’s en is gesprekspartner van de minister van Justitie en Veiligheid.

COVID-19

Eind februari 2020 werd een uitbraak van het coronavirus (officieel SARS-CoV-2) in Nederland geconstateerd. Het virus veroorzaakt de infectieziekte COVID-19. Sindsdien werkt het kabinet, samen met de veiligheidsregio’s en vele (zorg)partners, aan de bestrijding van het virus en de gevolgen ervan.

Lees meer informatie in het dossier COVID-19.

Magazine Veiligheidsberaad

Twee keer per jaar brengt het Veiligheidsberaad een bestuurlijk magazine uit, Magazine Veiligheidsberaad. 

De nieuwste editie van maart 2020 vindt u hier.

Portefeuilles

Het Veiligheidsberaad heeft de belangrijkste vraagstukken binnen de veiligheidsregio’s onderverdeeld over vijf portefeuilles. Dit zijn: Brandweer, GHOR, Informatievoorziening, Bevolkingszorg en Landelijke meldkamer.