Vergaderingen

Het Veiligheidsberaad vergadert vier keer per jaar, waarvan tweemaal met de minister van Justitie en Veiligheid. De bestuurlijke adviescommissies (BAC’s) komen structureel bijeen. Op deze pagina vindt u de vergaderdata.

Veiligheidsberaad
Maandag 21 maart 2022
Vrijdag 01 juli 2022
Maandag 10 oktober 2022
Vrijdag 16 december 2022

Veiligheidsberaad met minister van Justitie en Veiligheid
Maandag 21 maart 2022
Maandag 10 oktober 2022

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) GHOR
Donderdag 24 maart 2022
Woensdag 14 september 2022
Donderdag 18 november 2022

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) Informatievoorziening
Woensdag 22 juni 2022
Donderdag 17 november 2022

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) Brandweer
Vrijdag 18 februari 2022
Maandag 20 juni 2022
Vrijdag 09 september 2022
Vrijdag 18 november 2022