Vergaderingen

Het Veiligheidsberaad vergadert vier keer per jaar, waarvan tweemaal met de minister van Justitie en Veiligheid. De bestuurlijke adviescommissies (BAC’s) komen structureel bijeen. Op deze pagina vindt u de vergaderdata en kunt u de meest recente vastgestelde verslagen downloaden. 

U kunt via deze button inloggen om de vergaderstukken te downloaden.

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) GHOR
Donderdag 11 maart 2021
Woensdag 22 september 2021

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) Informatievoorziening
Informatie volgt binnenkort…

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) Brandweer
Maandag 15 februari 2021 extra overleg over taakdifferentiatie brandweer
Vrijdag 5 maart 2021
Vrijdag 21 mei 2021
Vrijdag 10 september 2021
Vrijdag 19 november 2021

Maandag 22 februari 2021
Extra overleg Veiligheidsberaad – minister van JenV over taakdifferentiatie brandweer

Maandag 22 maart 2021
Veiligheidsberaad
Overleg Veiligheidsberaad – minister van JenV

Vrijdag 11 juni 2021
Veiligheidsberaad

Maandag 21 juni 2021
Overleg Veiligheidsberaad – minister van JenV

Maandag 4 oktober 2021
Veiligheidsberaad
Overleg Veiligheidsberaad – minister van JenV

Vrijdag 10 december 2021
Veiligheidsberaad