Vergaderingen

Het Veiligheidsberaad vergadert vier keer per jaar, waarvan tweemaal met de minister van Justitie en Veiligheid. De bestuurlijke adviescommissies (BAC’s) komen structureel bijeen. Op deze pagina vindt u de vergaderdata. De extra vergaderingen vanwege Covid-19 zijn besloten. Vergaderdata hiervan worden niet gedeeld. 

U kunt via deze button inloggen om de vergaderstukken te downloaden.

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) GHOR
Woensdag 22 september 2021

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) Informatievoorziening
Woensdag 03 november 2021

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) Brandweer
Vrijdag 28 mei 2021
Vrijdag 10 september 2021
Vrijdag 19 november 2021

Maandag 1 november 2021
Extra Veiligheidsberaad

Maandag 21 maart 2022
Veiligheidsberaad
Overleg Veiligheidsberaad – minister van JenV

Vrijdag 1 juli 2022
Veiligheidsberaad