Vergaderingen

Het Veiligheidsberaad vergadert vier keer per jaar, waarvan tweemaal met de minister van Justitie en Veiligheid. De bestuurlijke adviescommissies (BAC’s) komen structureel bijeen.

U kunt via deze button inloggen om de vergaderstukken te downloaden.

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) GHOR
16 september 2020

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) Informatievoorziening
16 september 2020
25 november 2020

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) Brandweer
18 september 2020
20 november 2020

Vrijdag 12 juni 2020

Veiligheidsberaad

Maandag 22 juni 2020
Overleg Veiligheidsberaad – minister van JenV

Maandag 14 september 2020
Veiligheidsberaad

Maandag 14 september 2020
Overleg Veiligheidsberaad – minister van JenV

Vrijdag 11 december 2020
Veiligheidsberaad