Vergaderingen

Het Veiligheidsberaad vergadert vier keer per jaar, waarvan tweemaal met de minister van Justitie en Veiligheid. De bestuurlijke adviescommissies (BAC’s) komen structureel bijeen.

U kunt via deze button inloggen om de vergaderstukken te downloaden.

Maandag 16 maart 2020, 13.00 – 14.00 uur
Veiligheidsberaad

Maandag 16 maart 2020, 14.00 – 15.30 uur  
Overleg Veiligheidsberaad – minister van JenV

Vrijdag 12 juni 2020, 10.00 – 12.00 uur
Veiligheidsberaad

Maandag 5 oktober 2020, 13.00 – 14.00 uur
Veiligheidsberaad

Maandag 5 oktober 2020, 14.00 – 15.30 uur
Overleg Veiligheidsberaad – minister van JenV

Vrijdag 11 december 2020, 10.00 – 13.00 uur 
Veiligheidsberaad

9 september 2019: BAC Brandweer
11 september 2019: BAC Informatieveiligheid
12 september 2019: BAC GHOR
11 november 2019:  BAC Brandweer
13 november 2019:  BAC Informatieveiligheid