Vergaderingen

Het Veiligheidsberaad vergadert vier keer per jaar, waarvan tweemaal met de minister van Justitie en Veiligheid. De bestuurlijke adviescommissies (BAC’s) komen structureel bijeen.

U kunt via deze button inloggen om de vergaderstukken te downloaden.

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) GHOR
12 februari 2020
16 september 2020

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) Informatievoorziening
4 maart 2020
13 mei 2020
16 september 2020
25 november 2020

Bestuurlijk adviescommissie (BAC) Brandweer
5 maart 2020
18 mei 2020
18 september 2020
20 november 2020

Maandag 16 maart 2020
Veiligheidsberaad

Maandag 16 maart 2020
Overleg Veiligheidsberaad – minister van JenV

Vrijdag 12 juni 2020
Veiligheidsberaad

Maandag 22 juni 2020
Overleg Veiligheidsberaad – minister van JenV

Maandag 14 september 2020
Veiligheidsberaad

Maandag 14 september 2020
Overleg Veiligheidsberaad – minister van JenV

Vrijdag 11 december 2020
Veiligheidsberaad