Vergaderingen

Het Veiligheidsberaad vergadert vier keer per jaar, waarvan tweemaal met de minister van Justitie en Veiligheid. De bestuurlijke adviescommissies (BAC’s) komen structureel bijeen.

8 oktober 2018:
Veiligheidsberaad

8 juni 2018:
Veiligheidsberaad

26 maart 2018:
Veiligheidsberaad met minister van Justitie en Veiligheid

26 maart 2018:
Veiligheidsberaad

14 juni 2019:
Veiligheidsberaad

7 oktober 2019:
Veiligheidsberaad

7 oktober 2019:
Veiligheidsberaad met minister van Justitie en Veiligheid

13 december 2019:
Veiligheidsberaad

  3 april 2019:            BAC GHOR
  8 mei 2019:             BAC Informatieveiligheid
13 mei 2019:             BAC Brandweer
  9 september 2019: BAC Brandweer
11 september 2019: BAC Informatieveiligheid
12 september 2019: BAC GHOR
11 november 2019:  BAC Brandweer
13 november 2019:  BAC Informatieveiligheid