Vergaderingen

Het Veiligheidsberaad vergadert vier keer per jaar, waarvan tweemaal met de minister van Justitie en Veiligheid. De bestuurlijke adviescommissies (BAC’s) komen structureel bijeen.

14 december 2018:
Veiligheidsberaad

8 oktober 2018:
Veiligheidsberaad

8 juni 2018:
Veiligheidsberaad

26 maart 2018:
Veiligheidsberaad met minister van Justitie en Veiligheid

26 maart 2018:
Veiligheidsberaad

24 september 2019:
Veiligheidsberaad met minister van Justitie en Veiligheid

7 oktober 2019:
Veiligheidsberaad

9 december 2019:
Veiligheidsberaad met minister van Justitie en Veiligheid

9 december 2019:
Veiligheidsberaad 

9 september 2019: BAC Brandweer
11 september 2019: BAC Informatieveiligheid
12 september 2019: BAC GHOR
11 november 2019:  BAC Brandweer
13 november 2019:  BAC Informatieveiligheid