Samenstelling en leden

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Deze voorzitters vertegenwoordigen in het Veiligheidsberaad hun eigen veiligheidsregio. Iedere veiligheidsregio kiest zijn voorzitter uit het algemeen bestuur, dat bestaat uit alle burgemeesters van de betreffende veiligheidsregio. Vaak is dit de burgemeester van één van de grotere steden in de veiligheidsregio.

Voorzitter en portefeuillehouders Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsraad heeft een voorzitter en verschillende portefeuillehouders, zowel voor de thema's uit de Strategische Agenda Veiligheidsberaad als vaste portefeuillehouders. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, is voorzitter van het Veiligheidsberaad. In de vergadering van oktober 2016 heeft het Veiligheidsberaad Bruls benoemd als voorzitter. In de vergadering is van oktober 2019 is unaniem ingestemd met de verlenging van zijn voorzitterschap.

Leden

Pieter Broertjes

P.I. Broertjes

Portefeuillehouder Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Jan Hamming

J. Hamming

Portefeuillehouder Landelijke Meldkamer

Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland

Franc Weerwind

F.M. Weerwind

Portefeuillehouder Informatievoorziening

Veiligheidsregio
Flevoland

Marianne Schuurmans_360x360

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Veiligheidsregio
Kennemerland

Burgemeester Merrienboer - Zeeland - tbv website VB

H.J.A. van Merrienboer

Veiligheidsregio
Zeeland

Marco Out
M.L.J. Out
Portefeuillehouder Vrijwilligheid, Evaluatie Wvr en Bevolkingszorg

Veiligheidsregio
Drenthe

Theo Weterings

Th.L.N. Weterings

Portefeuillehouder Ongekende crises

Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant

wouter_kolff

A.W. Kolff

Portefeuillehouder Brandweer

Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid

Antoin Scholten

A.S. Scholten

Portefeuillehouder GHOR

Veiligheidsregio
Limburg-Noord