Vandaag kwamen de leden van het Veiligheidsberaad in een ingelaste digitale vergadering bijeen om de capaciteit van de opvanglocaties voor vluchtelingen uit de Oekraïne te bespreken. Deze opvanglocaties lopen snel vol en ook de zogenaamde hubs in Amsterdam en Utrecht bereiken hun maximale bezetting.

De staatssecretaris vroeg de leden van het Veiligheidsberaad dan ook om op korte termijn extra plekken te realiseren die bedoeld zijn voor een kortdurend verblijf. Het gaat om 500 opvangplekken per direct en per 1 oktober nog eens 1000 plekken. Ook werd de voorzitters van de veiligheidsregio’s gevraagd om door te gaan met het creëren van structurele opvangplekken, om eerst door te groeien  naar de afgesproken 90.000 plekken en uiteindelijk naar een capaciteit van 97.000 plaatsen.

Wouter Kolff, voorzitter van het Veiligheidsberaad reageert op deze vraag: ‘Er wordt nu al enorm hard gewerkt om het benodigde aantal plekken te realiseren, maar als het nodig is, en dat is het, gaan we ons uiterste best doen voor nog meer. Dat was ook de unanieme reactie vanmorgen. Naast het zoeken naar nieuwe locaties gaan we aan de slag met het efficiënter benutten van onze huidige opvanglocaties, zonder daar mee al te veel in te leveren op het gebied van leefbaarheid. De leden van het Veiligheidsberaad hebben wel aangegeven dat het op dit moment al piept en kraakt in hun gemeenten, het realiseren van opvanglocaties wordt steeds lastiger.’

‘Tegelijkertijd hebben we ook aangegeven dat we zien dat de voorzieningen die Nederland treft voor vluchtelingen uit de Oekraïne vrij ruim zijn. De combinatie van leefgeld, mogelijkheid tot werken en gratis opvang maakt dat wij een aantrekkelijker land zijn om naar toe te komen dan andere Europese landen. Daarnaast, we vinden het verschil met de voorzieningen die we bieden aan vluchtelingen uit andere landen daarmee wel erg groot. De staatssecretaris heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan in de tijdelijke wet die ingaat per 1 januari 2024. Maar wij hopen dat er voor die tijd al iets kan gebeuren. Op dit moment komen er per week zo’n 400 mensen uit de Oekraïne naar Nederland en, hoe graag we ook opvang bieden, het legt een enorm beslag op onze mensen en voorzieningen.’

Recommended Posts