Op 16 december stond het thema Wet publieke gezondheid tweede tranche ter informatie op de agenda van het Veiligheidsberaad.

In november heeft het ministerie van VWS al een toelichting gegeven aan een afvaardiging van de burgemeesters op de wettelijke aanpassing die nodig is voor de oprichting van Landelijke Faciliteit Infectieziektebestrijding (LFI). De uitwerking hiervan wordt opgenomen in het wetsvoorstel Wet publieke gezondheid tweede tranche.

Noodzaak
Al eerder – op 4 april 2022 – sprak de minister van VWS met het Veiligheidsberaad over de noodzaak van de oprichting van deze landelijke faciliteit. Aanleiding hiervoor waren onder meer de adviezen uit het Verweij-Jonkerrapport en het eerste en tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de covid-crisis. In deze rapporten wordt onder andere aanbevolen dat de zorg zich als sector moet organiseren in crisisomstandigheden. Op deze wijze kan de minister van VWS in een crisissituatie de bevoegdheid om sector-, regio- of instelling overstijgende problemen effectiever aanpakken, waaronder in elk geval met rechtstreeks bindende aanwijzingen.

Aansturing
Eén van de manieren waarop de minister dit wil doen is om een landelijke faciliteit op te richten voor infectieziekte bestrijding (LFI). Doel van de oprichting van de LFI is om de volksgezondheid te beschermen door een landelijke sturingslijn op de medische kant. Via de landelijke faciliteit wil de minister van VWS rechtstreeks de directeur publieke gezondheid (DPG) kunnen aansturen voor wat betreft de medisch-operationele processen. Dit is nodig om in crisistijd snel te kunnen handelen en opschalen. Het Veiligheidsberaad had begrip voor de wens van de minister, maar was kritisch op de directe aansturing van de minister op de DPG. Voor de voorzitters veiligheidsregio is het van belang dat helder is hoe die directe aansturing op de medisch-operationele processen zich verhoudt tot de bevoegdheden van de voorzitter veiligheidsregio bij de voorbereiding op- en de bestrijding van een infectieziekte A of een dreiging ervan. De zorg van het Veiligheidsberaad is gericht op de mogelijke consequentie, dat zowel de voorzitter veiligheidsregio als de minister de DPG tegelijkertijd kan aansturen met (mogelijk tegenstrijdige) opdrachten.
De minister van VWS heeft daarom toegezegd met een goede afbakening te komen van:

Vervolg
Voor de aanpassing van de Wpg is gekozen om te werken met tranches om de noodzakelijke aanpassingen van deze wet zo snel als zorgvuldig mogelijk is te behandelen. De tweede tranche komt binnenkort in internetconsultatie.

Dit thema valt sinds 28 november onder de nieuwe portefeuillehouder van Roelof Bleker:

Recommended Posts