Vanavond kondigde het demissionaire kabinet opnieuw een verzwaring van het pakket aan coronamaatregelen aan. Het Veiligheidsberaad steunt de noodzaak tot het nemen van deze maatregelen. Om, met de snel oplopende besmettingscijfers, de belasting van de zorg acceptabel te houden en de kwetsbaren in de samenleving te beschermen is het helaas nodig om deze stap te zetten.

Basisregels en adviezen

Het kabinet benoemde het belang van de al vaak genoemde basisregels, waar ook het advies om anderhalve meter afstand te houden nog steeds bij hoort. Deze regels – zoals het thuis blijven bij klachten, handen wassen en geen handen schudden – zijn effectief gebleken, over het algemeen gemakkelijk te onthouden en goed na te leven. Daar komen nu opnieuw de adviezen op het gebied van thuiswerken en mijden van drukte in het openbaar vervoer bij.

Naleving maatregelen

Het Veiligheidsberaad benadrukt, met het kabinet, het belang van de combinatie van naleving, controle en handhaving van het maatregelenpakket. Alleen op die manier wordt voorkomen dat de druk op de zorg te groot wordt. Het begint met naleving van de geldende adviezen en maatregelen. Een maatregel als het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte werkt alleen als hij door iedereen wordt nageleefd. Het coronatoegangsbewijs heeft effect als het middel op de juiste manier wordt gebruikt. De volgende stap is de controle op de naleving en pas als laatste heeft handhaving een functie.

Uitvoering en handhaving

Volgens het Veiligheidsberaad zijn de aangekondigde maatregelen noodzakelijk en proportioneel. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad geeft aan: ‘We blijven wel kritisch kijken naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de maatregelen in samenhang met al het andere werk dat de gemeenten en politie te doen hebben. We hopen dat verdergaande maatregelen niet meer nodig zullen zijn.’

Recommended Posts