In het Veiligheidsberaad van 14 december is unaniem besloten de portefeuilles van de heren Out, Weerwind en Hamming met een nieuwe termijn van drie jaar te verlengen.

Op 15 december 2017 werd Marco Out benoemd als portefeuillehouder Gemeenten, Franc Weerwind als portefeuillehouder Informatievoorziening en Jan Hamming als portefeuillehouder Landelijke Meldkamerorganisatie. Hun termijn van drie jaar liep af. In het Veiligheidsberaad van 14 december 2020 zijn van alle drie de termijnen verlengd met drie jaar.

Recommended Posts