Hoe kan vrijwilligheid bij de brandweer worden behouden? Dat is de centrale vraag binnen het landelijke Programma Vrijwilligheid. “Hierbij gaan we op zoek naar goede ideeën die ons kunnen helpen”, aldus lector Brandweerkunde Ricardo Weewer. Zo onderzocht de Brandweeracademie (van het IFV) wat de brandweer kan leren van andere organisaties die met vrijwilligers werken en hield zij een enquête onder burgers om te weten te komen waarom zij zich al dan niet zouden willen aanmelden als brandweervrijwilliger.

Lees hier het volledige bericht op de website van het IFV
Download hier het rapport ‘Het net ophalen buiten de brandweerorganisatie. Een inventariserend onderzoek naar wat de brandweer kan leren van andere organisaties die met vrijwilligers werken’
> Download hier het rapport ‘Het net ophalen buiten de brandweerorganistie. Een inventariserend onderzoek naar de vraag waarom burgers in de toekomst wel of niet actief willen worden als brandwervrijwilligers’

Programma Vrijwilligheid
Het Veiligheidsberaad heeft het programma Vrijwilligheid laten ontwikkelen om de komende jaren het brandweerstelsel robuust en toekomstbestendig te houden mét behoud van vrijwilligheid. In opdracht van het Veiligheidsberaad heeft de Raad van Brandweercommandanten (RBC), in samenwerking met de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), het IFV en het ministerie van Justitie en Veiligheid, een programma opgesteld dat de inzet van vrijwilligers moet verbeteren. Portefeuillehouder Vrijwilligheid en voorzitter van de stuurgroep, Marco Out, ziet toe op de uitvoering van het programma en rapporteert hierover aan het Veiligheidsberaad. De programmaleiding is in handen van Fred Heerink namens de RBC en Ronald Kraan namens de VBV.

Recommended Posts