Vrijwilligheid bij de Nederlandse brandweer in de huidige vorm kan niet blijven bestaan, omdat de rechtspositie van vrijwilligers in strijd is met Europese regelgeving. Hebben andere Europese landen ook te maken met dit vraagstuk? Hoe ziet de rechtspositie van brandweervrijwilligers in andere Europese landen eruit? En welke invloed kan de Europese regelgeving in die landen hebben op de rechtspositie? Dat onderzocht de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in opdracht van Brandweer Nederland.  

Onderzoeker Karin Dangermond vertelt: “Uit het inventariserend onderzoek blijkt dat er binnen de onderzochte Europese landen een grote variëteit bestaat in de wijze waarop organisatorisch en rechtspositioneel vorm wordt gegeven aan de brandweerzorg. Ook de mate waarin de rechtspositie van brandweervrijwilligers ter discussie staat (al dan niet naar aanleiding van Europese regelgeving en jurisprudentie) verschilt van land tot land.”

> Lees hier het volledige bericht op de website van het IFV
> Download hier het onderzoeksrapport Rechtspositie brandweervrijwilligers in Europa

Programma Vrijwilligheid
Het Veiligheidsberaad heeft het programma Vrijwilligheid laten ontwikkelen om de komende jaren het brandweerstelsel robuust en toekomstbestendig te houden mét behoud van vrijwilligheid. In opdracht van het Veiligheidsberaad heeft de Raad van Brandweercommandanten (RBC), in samenwerking met de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), het IFV en het ministerie van Justitie en Veiligheid, een programma opgesteld dat de inzet van vrijwilligers moet verbeteren. Portefeuillehouder Vrijwilligheid en voorzitter van de stuurgroep, Marco Out, ziet toe op de uitvoering van het programma en rapporteert hierover aan het Veiligheidsberaad. De programmaleiding is in handen van Fred Heerink namens de RBC en Ronald Kraan namens de VBV.

Recommended Posts