Omdat het huidige stelsel met brandweervrijwilligers niet houdbaar is volgens de huidige wet- en regelgeving, hebben het Veiligheidsberaad en de minister van JenV een denktank ingericht. Voorzitter van de denktank Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en portefeuillehouder Brandweer van het Veiligheidsberaad: “De denktank denkt na over hoe we een fundamenteel onderscheid kunnen maken tussen beroepskrachten en vrijwilligers bij de brandweer zodat we wel voldoen aan de regelgeving. Uiteraard betrekken we de vrijwilligers zelf hier ook bij.” De denktank levert hiervoor in december denkrichtingen op die vervolgens ook met de brandweermensen zelf worden besproken.

 

Kolff: “Net als de minister van JenV (Justitie en Veiligheid) wil ook het Veiligheidsberaad de lokaal verankerde betrokkenheid van vrijwilligers bij de brandweer behouden. Vrijwilligers zijn voor ons van groot belang. Daarom is juist de denktank ingericht: we moeten nadenken over de mogelijkheden hoe we dit stelsel kunnen behouden en mogelijk zelfs versterken.” Op 9 december 2019 bespreken het Veiligheidsberaad en de minister de denkrichtingen hiervoor.

Paul Depla, die als voorzitter Brandweerkamer spreekt namens de werkgevers van de brandweermensen:  “In de denktank houden we ook rekening met knelpunten die er al langer zijn met betrekking tot vrijwilligers zoals inzet tijdens daguren, innovatie en technologische ontwikkelingen. En denk ook aan de woon-werkafstand. Het gaat dus niet alleen om de rechtspositie. De discussie hierover is alleen versneld door de veranderende regelgeving.”

Denktank
In de denktank zitten naast de heren Kolff en Depla vertegenwoordigers van het ministerie van JenV en van de veiligheidsregio’s. Onder leiding van prof. mr. Verburg vindt de juridische toetsing plaats van de aangedragen oplossingen. 

Lees hier meer over het onderzoek van het Veiligheidsberaad, ministerie van JenV en de Brandweerkamer naar de rechtspositie van brandweervrijwilligers…

 

Recommended Posts