Skip to content

Voorzitter Veiligheidsberaad

Vanaf 01 april is Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Taak van de voorzitter

De voorzitter wordt gekozen uit de leden van het Veiligheidsberaad en heeft – naast het voorzitten van de vergaderingen – verschillende taken. Zoals het vaststellen van de vergaderagenda, het laten uitvoeren van de besluiten van het Veiligheidsberaad, het bewaken van de samenhang binnen de Strategische Agenda Veiligheidsberaad en het onderhouden van contact met de portefeuillehouders. Ook bereidt hij de overleggen met de minister van Justitie en Veiligheid voor, voert namens het Veiligheidsberaad verschillende bestuurlijke overleggen en onderhoudt relevante bestuurlijke contacten. 

Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht
Wouter Kollf, voorzitter Veiligheidsberaad

Het is voor mij een eer om met steun van collega’s uit het Veiligheidsberaad Hubert Bruls op te volgen’, ik heb grote waardering voor de wijze waarop hij in complexe tijden invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap.’