Voorzitter Veiligheidsberaad

Sinds oktober 2016 is Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Taak van de voorzitter

De voorzitter wordt gekozen uit de leden van het Veiligheidsberaad en heeft – naast het voorzitten van de vergaderingen – verschillende taken. Zoals het vaststellen van de vergaderagenda, het laten uitvoeren van de besluiten van het Veiligheidsberaad, het bewaken van de samenhang binnen de Strategische Agenda Veiligheidsberaad en het onderhouden van contact met de portefeuillehouders. Ook bereidt hij de overleggen met de minister van Justitie en Veiligheid voor, voert namens het Veiligheidsberaad verschillende bestuurlijke overleggen en onderhoudt relevante bestuurlijke contacten. 

Terugblik op eerste jaar Veiligheidsberaad nieuwe stijl

In Magazine Veiligheidsberaad, editie december 2018, blikt voorzitter Bruls terug op het eerste jaar Veiligheidsberaad nieuwe stijl. In 2018 werkte het Veiligheidsberaad namelijk volgens een nieuwe werkwijze die medio 2019 geëvalueerd wordt met de leden van het Veiligheidsberaad. Hoewel Bruls één jaar kort vindt voor een evaluatie, tóch een eerste reactie van de voorzitter op het eerste jaar ‘Veiligheidsberaad nieuwe stijl’. 

Met de nieuwe werkwijze wilden we vooral een meer strategisch beraad. Ik zie goede voorbeelden waar dat gelukt is, maar ook voorbeelden die nog wat aandacht vragen…

Hubert Bruls