Skip to content

Voorzitter Veiligheidsberaad

Sinds oktober 2016 is Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Taak van de voorzitter

De voorzitter wordt gekozen uit de leden van het Veiligheidsberaad en heeft – naast het voorzitten van de vergaderingen – verschillende taken. Zoals het vaststellen van de vergaderagenda, het laten uitvoeren van de besluiten van het Veiligheidsberaad, het bewaken van de samenhang binnen de Strategische Agenda Veiligheidsberaad en het onderhouden van contact met de portefeuillehouders. Ook bereidt hij de overleggen met de minister van Justitie en Veiligheid voor, voert namens het Veiligheidsberaad verschillende bestuurlijke overleggen en onderhoudt relevante bestuurlijke contacten. 

Rol Veiligheidsberaad bij bestrijding coronavirus

In de coronaspecial, een speciale uitgave van Magazine Veiligheidsberaad over de coronacrisis (september 2020), blikt de voorzitter van het Veiligheidsberaad terug op de aanpak van de coronacrisis, de rol van het Veiligheidsberaad daarin en op de samenwerking tussen het Rijk en de veiligheidsregio’s. 

De ervaringen met het crisismanagement rond de coronacrisis kunnen volgens voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls dienen als leidraad voor het beheersen van toekomstige bovenregionale crisissituaties met grote maatschappelijke impact. Dat geldt in ieder geval voor de structuur waarin het Rijk tijdens de crisis samenwerkte met de veiligheidsregio’s, met het Veiligheidsberaad als afstemmingsplatform. In de ogen van Bruls een gouden greep.

Benut ervaringen van corona-aanpak bij toekomstige bovenregionale crises