Landelijke meldkamer

In de meldkamer werken ambulance, brandweer, politie en marechaussee samen. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Met als doel om nu en in de toekomst inwoners in nood nog sneller, efficiënter en effectiever te helpen. Het onderdeel ‘Landelijke Meldkamer Samenwerking’ binnen de politie ondersteunt deze organisatie.  

Eén landelijke meldkamer

Alle betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat de organisatie en de werkwijze van de meldkamers in Nederland beter kan. De landelijke meldkamer heeft de volgende doelen:

 • De burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door multi-intake;
 • Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag;
 • Het verbeteren van de bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen;
 • Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van meldkamerlocaties bij uitval;
 • Een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen verschillende regio’s.

Dit vraagt om een toekomstbestendige, lerende organisatie, die voldoende wendbaar is om snel in te spelen op een permanent veranderende samenleving, waarin ook de techniek zich onophoudelijk ontwikkelt. 

Betrokken partijen

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ministerie van Defensie - Koninklijke Marechaussee
 • Nationale Politie
 • Veiligheidsberaad
 • Veiligheidsregio's
 • Ambulancezorg Nederland
 • Regionale Ambulance Voorzieningen

Wetsvoorstel Wijzigingswet meldkamers

In 2018 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel Wijzigingswet meldkamers aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze wacht momenteel op verdere behandeling. Het wetsvoorstel geeft richtlijnen voor de inrichting van de virtueel genetwerkte organisatie van meldkamers, waarbij ambulancezorg, veiligheidsregio’s en politie zelf verantwoordelijk blijven voor de eigen meldkamerfunctie. De transitie naar de nieuwe landelijke meldkamer zal naar verwachting in 2020 voltooid zijn.

Jan Hamming
voorzitter veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Astrid Steverink
e-mail: astrid.steverink@ifv.nl