Skip to content

Landelijke meldkamer

In de meldkamer werken ambulance, brandweer, politie en marechaussee samen. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Met als doel om nu en in de toekomst inwoners in nood nog sneller, efficiënter en effectiever te helpen. Het onderdeel ‘Landelijke Meldkamer Samenwerking’ binnen de politie ondersteunt deze organisatie.  

Eén landelijke meldkamer

Per 1 juli 2020 is het beheer van de meldkamers formeel ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking van de Nationale Politie. Daarmee draagt de Nationale Politie zorg dat alle meldkamers worden ingericht en functioneren zodat de politie, regionale ambulancevoorzieningen, veiligheidsregio’s en de Koninklijke Marechaussee de eigen meldkamerfunctie kunnen uitvoeren. Het gezag blijft daarmee ongewijzigd.

De landelijke meldkamer heeft de volgende doelen:

Dit vraagt om een toekomstbestendige, lerende organisatie, die voldoende wendbaar is om snel in te spelen op een permanent veranderende samenleving, waarin ook de techniek zich onophoudelijk ontwikkelt. 

Meer informatie over de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) vindt u op de website van de LMS.  

Betrokken partijen

Wetgeving

De wijzigingswet meldkamers en de hoofdlijnen van beleid en beheer met betrekking tot de meldkamers zijn formeel per 1 juli 2020 van kracht. Daarmee zijn de richtlijnen voor de inrichting van de virtueel genetwerkte organisatie van meldkamers vastgelegd, waarbij ambulancezorg, veiligheidsregio’s en politie zelf verantwoordelijk blijven voor de eigen meldkamerfunctie. De hoofdlijnen van beleid en beheer hebben betrekking op de wijze waarop de multidisciplinaire sturing op het beheer van de meldkamer en de beleids- en beheercyclus is ingericht. Met de inwerkingtreding van de wijzigingswet is de transitie van de verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamer van de veiligheidsregio naar de Nationale Politie een feit.