“Onderdompelen tijdens de netwerkdag Watercrises”

Op donderdag 5 oktober 2023 vond de jaarlijkse netwerkdag Watercrises plaats. Deze netwerkdag wordt roulerend georganiseerd door verschillende organisaties die samenwerken op het gebied van water- en crisismanagement. Dit jaar was het Veiligheidsberaad de organisator van het evenement. Het thema van de dag was klimaatverandering en extreem weer.

De netwerkdag werd geopend door burgemeester Jan Hamming, portefeuillehouder Waterveiligheid van het Veiligheidsberaad. Sinds december 2022 heeft hij deze portefeuille onder zijn hoede en legt hij de verbinding met het overkoepelende thema klimaatverandering.

Klimaatverandering creëert een veelkoppig monster aan crises die op ons afkomen. Watercrises is daar één van."

Er dan ook wordt steeds vaker gesproken over klimaatveiligheid, in de breedste zin van het woord. In het Veiligheidsberaad wordt het thema Klimaatveiligheid een belangrijke pijler voor de komende jaren. Burgemeester Hamming gaf aan zich hard te maken om ook op bestuurlijk niveau de samenwerking te versterken. Met het agenderen van dit thema op de Strategische Agenda (2024-2027) van het Veiligheidsberaad, is een eerste belangrijke stap gezet.

“Het is de kunst om, nu de urgentie gevoeld wordt, dit met elkaar aan te pakken.”

Expertise

Tijdens de netwerkdag verenigden 200 professionals zich, van zo’n 100 verschillende organisaties. Deze verscheidenheid van deelnemende organisaties geeft de grootte van dit netwerk weer, waarin ieder z’n eigen rol heeft, maar er ook aandacht is voor de gezamenlijke opgave. Een netwerkdag als deze biedt professionals bovendien een platform om ideeën uit te wisselen en verbindingen te leggen, zodat we in zowel de koude als de warme fase van een crisis elkaar weten te vinden.

Er waren lezingen van Gerrit Hiemstra, die het klimaatprobleem nogmaals duidelijk schetste, en van Tom Middendorp, die de verregaande gevolgen wereldwijd liet zien. Hoewel de boodschappen hiervan best confronterend waren, kwam ook nadrukkelijk naar voren waar de deelnemers met ieders expertise van grote meerwaarde zijn. In de middag volgenden verschillende masterclasses. Deze sessies boden de kans om op interactieve wijze enkele onderwerpen verder uit te diepen met elkaar.

‘Samen’ als rode draad

In Nederland hebben we het de afgelopen jaren al een aantal keren meegemaakt. In 2020 hadden we de grootste natuurbrand ooit in de Deurnesepeel, en in 2021 kregen we te maken met een valwind in Leersum en overstromingen in Limburg. Bij het bestrijden van deze crises waren veel verschillende organisaties betrokken. Portefeuillehouder Hamming benoemde het al in zijn welkomstwoord, er was één rode draad te herleiden op deze netwerkdag: ‘samen’.

“We weten dat er de komende jaren nog meer op ons afkomt, maar we weten niet precies wát en wanneer.”

En al die professionals die aanwezig waren op de netwerkdag Watercrises gaan dit merken in hun werk. Om de hele keten van water- en crisismanagement nog beter te beheersen, moeten we samenwerken. Met elkaar kunnen we de veerkracht van onze samenleving vergroten.

Ook Nieuwsuur kreeg hoogte van het evenement en vroeg burgemeester Hamming om namens de veiligheidsregio’s te reflecteren op het thema waterveiligheid en klimaatverandering.

Recommended Posts