De reactie van Wouter Kolff, voorzitter van het Veiligheidsberaad, op het vallen van het kabinet:

‘Ik betreur dat het kabinet gevallen is, zeker midden in deze onzekere tijden. Er woedt een oorlog op ons continent en ons land heeft diverse grote uitdagingen die om een oplossing vragen.

Het is in ieder geval van belang dat het asielvraagstuk niet opnieuw leidt tot een crisis. Het Veiligheidsberaad is het afgelopen jaar ingesprongen op een taak die daar niet thuishoort.

Om een nieuwe crisis te voorkomen is het cruciaal dat er een oplossing komt voor het migratievraagstuk en dat vluchtelingen eerlijk gespreid worden over het land. Dit is overigens primair een zaak van Rijksoverheid en gemeenten.

Er is een duurzame, maar ook tijdige oplossing nodig voor het migratievraagstuk en een val van het kabinet helpt daar niet bij.’

Recommended Posts