Het Veiligheidsberaad heeft gisteravond met staatssecretaris van de Burg gesproken over de stand van zaken in de opvang van asielzoekers en de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.

Wouter Kolff, voorzitter van het Veiligheidsberaad, licht toe: ‘Inzake de opvang van vluchtelingen zien we dat deze uitdaging zich niet vanzelf oplost. Maar we hebben de staatssecretaris meegegeven dat we als Veiligheidsberaad op 1 juli stoppen met de organisatie en coördinatie van de crisisnoodopvang voor asielzoekers. Als voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s hebben we als een van onze hoofdtaken het bestrijden van (over het algemeen) kort durende crises. Ruim een jaar geleden hebben we onze hulp aangeboden in de crisis die toen ontstond. Maar we kunnen niet tot in lengte der jaren worden ingezet voor het organiseren van crisisnoodopvang. Het is niet langer aan ons. Deze crisis is niet kortdurend, maar houdt aan. Dit heeft voor een deel ook te maken met het feit dat de Kamer er niet uit lijkt te komen met zaken als de spreidingswet. Als de afspraken die we eind augustus 2022 gemaakt hebben tot weinig leiden, kan het niet zo zijn dat wij het probleem maar blijven oplossen met noodverbanden. Het staat individuele gemeenten uiteraard vrij om opvangcapaciteit te organiseren en als het nodig is kan een veiligheidsregio daarbij helpen, maar met de coördinatie en gestructureerde aanpak vanuit het Veiligheidsberaad gaan we stoppen’.

De afstemming over de opvangcapaciteit wordt overgedragen aan de provinciale regietafels. De uitvoerende taken komen te liggen bij de gemeenten die binnen een provincie liggen, in samenwerking met het COA. Uiteraard zal het Veiligheidsberaad zorgen dat alle opgedane ervaring en kennis wordt overgedragen. De komende tijd blijven het Veiligheidsberaad en de 25 veiligheidsregio’s zich overigens wel bezighouden met de opvang van Oekraïners. Inmiddels gaat het daarbij om zo’n 90.000 opvangplekken.

Overlooplocaties voor Ter Apel en doorstroomlocaties statushouders

De staatssecretaris had nog twee aanvullende verzoeken aan de leden van het Veiligheidsberaad. Zo is het zijn plan om in Nederland vier overlooplocaties te organiseren om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Op 1 juli opent in Assen zo’n locatie; de staatssecretaris is nog op zoek naar drie andere plekken waar 500 mensen opgevangen kunnen worden voor zij zich aanmelden in Ter Apel. Wouter Kolff: ‘Die vraag snappen we en we willen meedenken over de totstandkoming van deze overlooplocaties. We moeten voorkomen dat alle druk weer op Ter Apel komt te liggen. Maar deze hulp zullen wij bieden als burgemeester van een stad of een voorzitter van een individuele regio, niet gecoördineerd door het Veiligheidsberaad’.

Ditzelfde geldt voor de doorstroomlocaties die de staatssecretaris wil creëren voor statushouders die recht hebben op een woning maar nu noodgedwongen in een asielzoekerscentrum verblijven.

 

Recommended Posts