Op maandag 8 mei is Hubert Bruls benoemd tot portefeuillehouder Crisisbeheersing binnen het Veiligheidsberaad. Voorzitter Wouter Kolff bekrachtigde tijdens de vergadering van het beraad de schriftelijke stemmingsronde die aan de vergadering voorafging.

Tot 1 april bekleedde Hubert Bruls ruim zes jaar lang het voorzitterschap. Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, volgt hem op.

Tijdens de schriftelijke consultatie die aan het Veiligheidsberaad van 8 mei voorafging, stemden de leden ook in met het instellen van de nieuwe portefeuille Crisisbeheersing. De afgelopen jaren waren alle dossiers onder deze noemer bij de voorzitter ondergebracht. De wisseling van het voorzitterschap bood een goede aanleiding om de portefeuille-indeling tegen het licht te houden.

Het Veiligheidsberaad verwacht dat de nieuwe portefeuille rond het thema Crisisbeheersing de komende jaren volop bestuurlijke aandacht behoeft. Onder andere vanwege de aankomende wetsvernieuwing rondom de inrichting van de veiligheidsregio’s, brandweerzorg en landelijke crisisbeheersing. Ook het opvolgen van geleerde lessen uit recente crises zoals de Covid19-pandemie vallen ten dele binnen deze portefeuille. De precieze invulling van de portefeuille wordt momenteel verder uitgewerkt en later dit jaar als voorstel ingediend bij het Veiligheidsberaad ter akkoord.

Recommended Posts