Op maandag 4 juli sprak het Veiligheidsberaad weer met de bewindspersonen over de opvang van asielzoekers. Al eerder boden veiligheidsregio’s en gemeenten de helpende hand om het Rijk tijdelijk te ondersteunen in de vastgelopen asielketen, onder meer door extra crisisnoodopvang te bieden en door te helpen bij het versneld bieden van huisvesting aan statushouders. De meerdere en langdurige crises vragen namelijk al gedurende langere tijd bijzondere inspanningen van gemeenten en veiligheidsregio’s op het gebied van crisisbeheersing

 

Om dat te kunnen organiseren hebben de veiligheidsregio’s wel stevige ondersteuning van het Rijk nodig. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over het leveren van extra personeel, vervoer en medische zorg. Hierin zet het Rijk nu de eerste stappen. De hulp van de veiligheidsregio’s is voor een periode van 3 maanden, tot 1 oktober 2022. Het is de bedoeling dat het Rijk de opvang van asielzoekers op dat moment weer op orde heeft gebracht en er geen sprake meer is van een crisisorganisatie.
In de vergadering is ook door het ministerie van VWS op hoofdlijnen een lange termijn uitwerking COVID-19 gepresenteerd aan de leden. Het uitgangspunt hierbij is het open houden van de samenleving. Het kabinet wil de inzichten van sectoren hierbij gebruiken. De uitgewerkte sectorplannen staan aan de basis van te nemen maatregelen. Na de zomer komt het thema terug in het Veiligheidsberaad.

Recommended Posts