Dinsdag 7 juni kwamen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s in het Veiligheidsberaad online bijeen om te praten over de crisisnoodopvang van asielzoekers. Twee weken geleden – in het Veiligheidsberaad van 23 mei – heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een dringend beroep gedaan op de Veiligheidsregio’s om het COA te helpen bij het ontlasten van het aanmeldcentrum in Ter Apel door middel van het realiseren van tijdelijke crisisnoodopvang. De voorzitters van de Veiligheidsregio’s hebben toen toegezegd te kijken waar hulp kan worden geboden om rust te creëren rond de noodopvang door crisisnoodopvangplekken per Veiligheidsregio te creëren.

Dinsdag is in aanwezigheid van de staatssecretaris ingestemd met het voorstel waarbij de Veiligheidsregio’s het COA helpen met crisisopvang voor een periode van 12 weken. De uitvoering vindt plaats aan de hand van een door de Veiligheidsregio’s opgesteld schema waarbij telkens vier regio’s ieder 150 plekken aanbieden. Deze 150 plekken gelden voor alle Veiligheidsregio’s bovenop de reeds eerder gerealiseerde plekken.

De komende week wordt door het COA een prognose gemaakt met betrekking tot de instroom in Ter Apel. Aan de hand hiervan wordt bepaald in hoeverre de vier keer 150 opvangplekken voor 12 weken daarbij aansluit of dat het aanpassing behoeft en moet worden opgeschaald naar zes keer 150 plaatsen voor een periode van 9 weken. Overigens zijn de eerste Veiligheidsregio’s inmiddels al begonnen met het beschikbaar stellen van de eerste faciliteiten voor crisisnoodopvang.

Tijdens het Veiligheidsberaad van 25 april jl. heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvullend verzoek voor noodopvang van Oekraïense vluchtelingen gedaan. De veiligheidsregio’s hebben toen hun bereidheid uitgesproken zich in te zetten om nog eens 25.000 opvangplekken te realiseren bovenop de reeds toezegde 50.000 opvangplekken. Vandaag is afgesproken dat er een verdeelmodel wordt gemaakt op basis van objectieve criteria, zoals inwonersaantal en oppervlakte van een Veiligheidsregio.

De volgende vergadering van het Veiligheidsberaad vindt plaats in Utrecht op 20 juni.

Recommended Posts