Maandagavond 9 mei kwamen de voorzitters van de veiligheidsregio’s online bijeen om te praten over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast is in het bijzijn van de minister van Justitie en Veiligheid en vertegenwoordigers van de Rijksoverheid ook gesproken over een regeling dat gaat over de vergoeding door het Rijks van de kosten die door veiligheidsregio’s worden gemaakt.

‘Veiligheidsregio’s zijn vanuit hun taak in crisisbeheersing gevraagd een coördinerende rol op zich te nemen bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne’, vertelt voorzitter Bruls. ‘Alles wat ment de opvang samenhangt brengt voor veiligheidsregio’s GGD’s en gemeenten kosten met zich mee. Deze worden vergoed door het Rijk. Hiervoor is een regeling in de maak waarover vanavond door enkele regio’s vragen zijn gesteld. De ministeries werken de regeling verder uit. Over twee weken – wanneer het volgende Veiligheidsberaad staat gepland –  komt dit terug op de agenda.

Hubert Bruls

Opvang
‘Traag maar gestaag’. Zo vatte voorzitter Bruls het traject van de opvang van Oekraïense vluchtelingen samen. ‘Er worden elke keer toch weer nieuwe locaties door de overheden, maar ook door particulieren gerealiseerd en dat is knap werk. Gezien het feit dat er nog steeds vluchtelingen bij ons binnen komen, gaan wij door met deze opdracht.’

Het volgende Veiligheidsberaad staat gepland op 23 mei.

Recommended Posts