Maandagavond kwam het Veiligheidsberaad online bijeen om te praten over de laatste stand van zaken met betrekking tot de situatie van de opvang van asielzoekers en de ontheemden uit Oekraïne. Staatssecretaris Van der Burg was – naast een vertegenwoordiging van COA – hierbij ook aanwezig. Er zijn geen besluiten genomen.

Er werd niet alleen gekeken naar de korte, maar ook naar de middellange en lange termijn. Naast huisvesting kwam de brief die vorige week door het Veiligheidsberaad werd verstuurd aan de orde. Hierin werd ook aangegeven dat de veiligheidsregio’s en de gemeenten tegen de operationele grenzen aanlopen. Het Veiligheidsberaad heeft uitvoeringszorgen voor de middellange en langere termijn en pleitte vanavond ook voor meer menskracht en ondersteuning vanuit het Rijk, provincie of andere overheidsorganen. De gemeenten kunnen dit niet heel lang volhouden. Dit thema komt binnenkort terug in het Veiligheidsberaad.

Volgende week maandag 11 april komt het Veiligheidsberaad weer bijeen.

Recommended Posts