In december 2020 besloot het Veiligheidsberaad tot oprichting van een zelfstandige werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio’s, de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV). Aanleiding hiervoor was de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), op basis waarvan gemeenten overstapten op een eigen cao. Omdat nog ter discussie staat of de veiligheidsregio’s meegaan met de Wnra, moeten zij tot een eventueel besluit daartoe tot een eigen collectieve rechtspositieregeling komen. De WVSV gaat per 1 januari 2022 officieel van start.

Onderhandeling en afstemming met werknemersorganisaties
Na de formele oprichting bij de notaris op 21 mei 2021 vond op 28 mei 2021 de eerste bestuursvergadering van de WVSV plaats. Deze vereniging gaat vanaf 2022 namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelen met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maken over het collectief aan arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. De WVSV neemt daarmee het werk van de Brandweerkamer van de VNG over. Het streven is om zoveel mogelijk de gemeentelijke ontwikkelingen te blijven volgen, met specifieke aandacht en invulling voor de operationeel georiënteerde brandweerthema’s zoals keuringen van brandweerpersoneel en de vergoeding voor de piketdienst door beroepsbrandweer.

Leden en bestuur WVSV

De WVSV is een vereniging van de 25 veiligheidsregio’s. De voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen de ledenvergadering. Het bestuur van de WVSV kent vijf zetels en bestaat uit bestuurders van de veiligheidsregio’s. Het eerste bestuur bestaat uit voorzitter Paul Depla (Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant), Lucas Bolsius (Veiligheidsregio Utrecht), Petra Dassen-Housen (Veiligheidsregio Zuid-Limburg), en Bort Koelewijn (Veiligheidsregio IJsselland). Er is nog één vacature en met het afzwaaien van de heer Koelewijn ontstaat per 1 oktober een tweede vacature. Het bestuur vormt tevens de onderhandelingsdelegatie, ondersteund door een vertegenwoordiging vanuit de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) en een ambtelijk secretaris/adviseur. De WVSV wordt op het gebied van bedrijfsvoeringstaken ondersteund door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Momenteel wordt de WVSV nader ingericht met de betrokken partners. Ondertussen gaat het bestuur de arbeidsvoorwaardelijke thema’s vanaf 1 januari 2022 bespreken en afstemmen met de vakorganisaties. Ook het complementeren van het bestuur tot vijf leden en de bereikbaarheid van de vereniging via een website staan op de agenda. Tot 1 januari 2022 blijft de Brandweerkamer van de VNG in werking.

Contact
Voor informatie over dit proces zijn te benaderen:
> Kees Kappetijn, kwartiermaker WVSV, k.kappetijn@kappetijn.eu
> Mark Luijten, adviseur Veiligheidsberaad, mark.luijten@ifv.nl

Recommended Posts