Op 1 juli 2021 dienen 30 regio’s hun regionale energiestrategieën (RES) in. Hier hebben ze de afgelopen twee jaar hard aan gewerkt. De optelsom van al deze plannen draagt eraan bij dat Nederland aan het Klimaatakkoord van Parijs gaat voldoen. Twee hoofdrolspelers zijn Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energie Strategie, en Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Een gesprek over draagvlak, samenwerking en veiligheid.

49% minder CO₂-uitstoot in 2030 dan in 1990, hier tekende Nederland voor toen het akkoord ging met de klimaatafspraken van Parijs. Een van de gevolgen is dat we met zijn allen de opwekking van duurzame energie op land moeten verhogen naar 35 terawattuur in 2030. Momenteel leggen 30 energieregio’s de laatste hand aan hun eerste plannen over hoe zij aan dit nationale klimaatdoel hun steentje kunnen bijdragen. 1 juli moeten die plannen, RES 1.0 genoemd, ingediend worden. Kristel Lammers is directeur van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. Een “tussenorganisatie” tussen het landelijk en de regionale en lokale niveaus die ondersteunt, kennis deelt en verbindt, zoals Lammers het zelf omschrijft. Op dat lokale en regionale niveau is Antoin Scholten actief als burgemeester van Venlo en voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

> Lees het volledige interview op het Platform voor Crisismanagement. 

Recommended Posts