Vitaal en kwetsbaar: samenwerken in de keten

Wat betekenen de gevolgen van de klimaatverandering voor waterveiligheid, de vitale infrastructuur en de risico- en crisisbeheersing? Over welke gevolgen hebben we het zoal en zijn we hier – samen – op voorbereid? De Netwerkdag Water 2019 staat in het teken van de samenwerking tussen en met alle betrokken partijen, inclusief de vitale partners.

De Netwerkdag Water is het jaarlijkse netwerkevenement voor waterprofessionals – directeuren, managers en adviseurs – uit de wereld van crisismanagement. De Netwerkdag Water is een gezamenlijk initiatief van het Veiligheidsberaad, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (DCC-IenM).

Save the date
Datum: 10 oktober 2019
Tijd: 9.30 – 15.45 uur, einde netwerkborrel: 17.30 uur
Locatie: Fort Lent

Het programma en aanmeldmogelijkheden volgen binnenkort.

Recommended Posts