Groen licht voor programma Vrijwilligheid

 

Het werven van nieuwe brandweervrijwilligers vraagt steeds meer inspanning. Dat is één van de conclusies van het belevingsonderzoek onder repressief brandweerpersoneel, dat het Veiligheidsberaad begin 2018 heeft laten uitvoeren. Het Veiligheidsberaad heeft nu een programmaplan laten ontwikkelen om vrijwilligheid te verbeteren.

Vrijwilligheid vanuit multidisciplinair perspectief is één van de thema’s uit de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad.

 

Vrijwilligers onmisbare schakel van de brandweer

De brandweer in Nederland bestaat momenteel voor 80 procent uit vrijwilligers. Brandweervrijwilligers zijn daarom een onmisbare schakel en zij vormen de ruggengraat van de repressieve taak van de brandweer. “De maatschappelijke verankering van de brandweerzorg is belangrijk. De lokale betrokkenheid die de brandweer nu kent door het stelsel van vrijwilligheid, moeten we daarom behouden,” is de overtuiging van Marco Out, portefeuillehouder programma Vrijwilligheid in het Veiligheidsberaad.

 

 

Betere inzet vrijwilligers

In opdracht van het Veiligheidsberaad heeft de Raad van Brandweercommandanten (RBC) in samenwerking met de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), het Instituut Fysieke Veiligheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid een programma opgesteld dat de inzet van vrijwilligers moet verbeteren. Ook wil het Veiligheidsberaad komen tot een robuuster en toekomstbestendiger brandweerstelsel met vrijwilligheid. Op basis van dit programma dient het Veiligheidsberaad een financieringsverzoek bij de minister van Justitie en Veiligheid in. Om de inzet van vrijwilligers bij de brandweer te ondersteunen, heeft het huidige kabinet middelen opgenomen in het regeerakkoord.

 

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma Vrijwilligheid bestaat uit acht trajecten: vijf voor de korte termijn en drie trajecten voor de lange termijn. Met de trajecten voor de korte termijn wil het Veiligheidsberaad tot betere inzet van vrijwilligers komen, het huidige bedrijfsmodel verder ontwikkelen en een impuls geven aan brandweervrijwilligheid. Om te komen tot een toekomstgerichte brandweer neemt het Veiligheidsberaad voor de lange termijn het functioneren van het stelsel onder de loep, onderzoekt het waar de belemmeringen zitten en hoe veranderingen vorm kunnen krijgen. Factoren die daarbij een rol spelen zijn: wet- en regelgeving, brandweercultuur, politieke en maatschappelijke verwachtingen en de inhoud van het brandweervak.

Het Veiligheidsberaad heeft bij de uitvoering van het programma aandacht voor de volgende thema’s:
> Taken en werkzaamheden van vrijwilligers
> Werving en opleiding(seisen)van vrijwilligers
> Beleving en motivatie van vrijwilligers in veranderde tijd
> Innovaties en werken met nieuwe technologieën op gebied van inzetbaarheid
> Rechtspositie van vrijwilligers

De complete aanpak leest u in het definitieve Programmaplan Vrijwilligheid.

 

Organisatie en tijdspad

Marco Out, voorzitter van de veiligheidsregio Drenthe, is aangewezen als bestuurlijk portefeuillehouder vanuit het Veiligheidsberaad. Hij ziet toe op de uitvoering van het programma en rapporteert hierover aan het Veiligheidsberaad. De programmaleiding is in handen van Fred Heerink namens de RBC en Ronald Kraan namens de VBV. De uitvoering van het programma Vrijwilligheid bestrijkt een tijdspad van vier jaar.

Dit is een bericht uit De Veiligheidsregio, de digitale nieuwsbrief van het Veiligheidsberaad en partners, editie oktober 2018.

Recommended Posts