Veiligheidsregio editie 9 • april 2019

De Veiligheidsregio is de nieuwsbrief van het Veiligheidsberaad in samenwerking met het IFV, Brandweer Nederland, de VNG, het ministerie van Justitie en Veiligheid, GGD GHOR Nederland en de Nationale Politie.

Onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers

Hoe om te gaan met de rechtspositie van vrijwilligers binnen de brandweerorganisatie? Paul Depla, voorzitter van de Brandweerkamer, geeft zijn visie op de ontwikkelingen.

Bovenregionale risicobeoordeling vraagt meer samenwerking en regie

De vertaling van bovenregionale risico’s naar concrete impactanalyses en risicobeheersingsmaatregelen op regionaal niveau hapert. De verbinding tussen de nationale en de regionale risicobeoordelingswereld moet daarom worden versterkt.

Nuchtere kijk op zorg voor verminderd zelfredzamen in crisissituaties

Wie is verantwoordelijk voor verminderd zelfredzamen tijdens een ramp of crisis? Waardevolle aanbevelingen voor de veiligheidsregio’s over de rol van de overheid.

Colofon Veiligheidsregio editie 9 • april 2019

De Veiligheidsregio is een uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, GGD GHOR Nederland, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Nationale Politie, VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het kopiëren van (delen van) de inhoud van De Veiligheidsregio is toegestaan mits men vooraf toestemming vraagt aan de redactie en onder bronvermelding.

 

Contact

redactiedeveiligheidsregio@veiligheidsberaad.nl

 

Redactie

  • Veiligheidsberaad, Marleen Oldenhave en Yvonne Haaxman [eindredactie]
  • Brandweer Nederland, Frank Huizinga
  • GGD GHOR Nederland, Marie-José Linders
  • IFV, Yvonne Stassen
  • Nationale Politie, Angelique van Campen

Abboneer u op de De Veiligheidsregio

4 keer per jaar verschijnt De Veiligheidsregio, de nieuwsbrief van het Veiligheidsberaad en partners. Wilt u deze niet missen? Meldt u zich dan hier aan.

Inschrijven nieuwsbrief De Veiligheidsregio

Archief
Bekijk andere edities van de Veiligheidsregio