Het Veiligheidsberaad heeft in de vergadering van 16 december een principebesluit genomen over de oprichting van de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s. De formele oprichting van de stichting volgt zo spoedig mogelijk, om per 1 januari 2024 operationeel te kunnen zijn.

Achtergrond
De veiligheidsregio’s zijn zich bewust geworden van het risico op aanspraken van medewerkers, die getroffen worden door een ongeval tijdens het werk. De directeuren en commandanten hebben om die reden het project risicomanagement en verzekeringen opgestart, met als doel landelijke lijnen te formuleren.

Het Veiligheidsberaad heeft op 1 juli 2022 besloten tot oprichting van een expertisebureau risicobeheer voor de veiligheidsregio’s. Dit expertisebureau risicobeheer voorziet in de ondersteuning bij afhandeling van ongevallen en gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering.

Lees hier het artikel dat in juli over dit thema is gepubliceerd:

Zoals aangekondigd bij het besluit rondom de oprichting van het expertisebureau, wordt daarnaast een waarborgfonds opgericht. Dit waarborgfonds wordt gebruikt om in ieder geval niet-verzekerbare risico’s af te dekken.

Na het principebesluit van het Veiligheidsberaad volgt afstemming door de veiligheidsregio’s met de inliggende gemeenten voor besluitvorming over eventuele deelname. Deelname aan het expertisebureau is vrijwillig en geldt voor een periode van minimaal vijf jaar.

Recommended Posts