In het Veiligheidsberaad van 28 november is de heer Roelof Bleker (Veiligheidsregio Twente) unaniem benoemd tot portefeuillehouder GHOR. Hij volgt hiermee Antoin Scholten (Veiligheidsregio Limburg-Noord) op, die deze portefeuille de afgelopen jaren onder zich had.

De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) is onderdeel van de veiligheidsregio en zorgt voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis. De GHOR heeft een belangrijke rol in de hulpverleningsketen en is dé schakel tussen zorg en veiligheid. Het Veiligheidsberaad volgt op het gebied van de GHOR thema’s als evaluatie Wet veiligheidsregio’s, wetswijziging van de Wet publieke gezondheid in relatie tot infectieziektebestrijding, gezondheidsgerelateerde crises als covid en mpox, zelfredzaamheid, zorg en veiligheid, sociale veiligheid en evenementenadvisering. Deze thema’s komen ook aan de orde bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Via de bestuurlijke adviescommissie GHOR staat het Veiligheidsberaad in verbinding met de bestuurlijke adviescommissie Publieke Gezondheid van de VNG.

"Tijdens de coronapandemie hebben we in Nederland gezien hoe cruciaal de rol van de GHOR is. Met de bestuurlijke adviescommissie GHOR van het Veiligheidsberaad leveren we een bijdrage aan de geneeskundige hulpverleningsketen in ons land."

Roelof Bleker nieuwe portefeuillehouder GHOR

Recommended Posts