Dinsdagochtend zijn de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s bijeengekomen voor een extra vergadering van het Veiligheidsberaad. Hierin is gesproken over het Transitieplan crisisnoodopvang (CNO) en het wetvoorstel over spreiding van asielopvang over de gemeenten.

‘Het Veiligheidsberaad kan zich vinden in het Transitieplan’, stelde voorzitter Hubert Bruls dinsdagochtend. ‘Hiermee wordt invulling gegeven aan de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken en een volgende stap gezet naar een stabiele opvang onder verantwoordelijkheid van het COA. De veiligheidsregio’s willen uit de crisis en terug naar een normale situatie.’

‘Het Veiligheidsberaad kan zich vinden in het Transitieplan’

Het Transitieplan stelt in hoofdlijnen dat er op 1 januari 2023 regionale opvangplannen gereed moeten zijn, gericht op het beschikken over voldoende opvangplaatsen vanaf 1 april 2023. Onderdeel van het invullen van deze opgave zal het transformeren zijn van daartoe beschikbare en geschikte CNO naar noodopvang onder verantwoordelijkheid van het COA. De regionale plannen moeten het perspectief bieden op structurele reguliere opvangplaatsen op langere termijn. Voor de korte termijn zal de opgave waarschijnlijk grotendeels ingevuld moeten worden met noodopvang. De opvangplannen komen tot stand onder regie van de Provinciale Regietafels (PRT’s). Het streven is dat de veiligheidsregio’s vanaf uiterlijk 1 juli 2023 geen enkele vorm van ondersteuning meer hoeven te bieden aan het COA.

Spreidingswet
Het Veiligheidsberaad is tevreden over het feit dat de wet nu voorligt. Veiligheidsregio’s willen zo snel mogelijk terug naar de normale bestuurlijke verhoudingen en daarmee uit de opvangcrisis. Dat vraagt om een structurele oplossing voor de opvangproblemen in de asielketen. De spreidingswet is hier essentieel voor.
Samen met de VNG en IPO wordt nu een gezamenlijke reactie gemaakt voor de consultatie van het wetsvoorstel.

Met het Transitieplan en de Spreidingswet ligt er nu een basis voor een structurele oplossing, maar deze moet nog wel uitgevoerd worden. Bruls: ‘Alle partijen moeten de komende tijd flink aan de slag om eindelijk uit de crisis te komen en blijven.’

Recommended Posts