In het Veiligheidsberaad van 23 mei jl. heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een dringend beroep gedaan op de veiligheidsregio’s en gemeentes om het COA te helpen bij het ontlasten van het aanmeldcentrum in Ter Apel door middel van het realiseren van tijdelijke crisisnoodopvang. In deze vergadering is toegespitst op korte termijnoplossingen en op het verzoek van de staatssecretaris aan de veiligheidsregio’s voor het extra beschikbaar stellen van noodopvangplekken voor 150 mensen per veiligheidsregio (fase 1). Er is door het ministerie ook een doorkijk gegeven naar de middellange en lange termijn. De middellange termijn gaat over het versnellingspakket (versnelling uitstroom statushouders en noodopvanglocaties land en maritiem (4.000 plus). Fase drie – de lange termijn – gaat over een stabiel landschap voor opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

De staatssecretaris heeft inmiddels aangegeven dat ook de 4 x 150 extra plekken onvoldoende zijn. Maandag 20 juni wordt hierover gesproken in het Veiligheidsberaad. In deze tussenfase is door de Veiligheidsregio’s toegezegd opnieuw te willen bijspringen en er is extra capaciteit beschikbaar gesteld. Door de directeuren Veiligheidsregio’s worden nu hernieuwde schema’s gemaakt om het Rijk en COA te helpen die extra druk te verlichten.

‘Het Veiligheidsberaad heeft meermaals gesteld dat de middellange en lange termijn niet uit het oog mag worden verloren en dat er acuut behoefte is aan structurele oplossingen, zoals extra aanmeldcentra verspreid over het land en grotere opvanglocaties’, stelt waarnemend voorzitter Henri Lenferink van het Veiligheidsberaad. ‘Hiermee kan betere, efficiëntere opvang worden geregeld, denk aan medische zorg, beveiliging, onderwijs en tolken. Het gaat niet alleen om voldoende locaties, ook structurele menskracht is een probleem. Waar we nu mee te maken hebben zijn – onsympathiek gezegd – dagkoersen. Daar willen we vanaf. Elke dag worden we gebeld of we nog meer plaatsen beschikbaar kunnen stellen. De verantwoordelijkheid ligt bij het Rijk, wij helpen als veiligheidsregio’s en gemeentes. Maar landelijke uitdagingen moeten we landelijk organiseren. Er zal nu snel extra opvang moeten worden georganiseerd, want dit is lastig vol te houden voor gemeentes. In de tussentijd wordt keihard gewerkt door regio’s en gemeentes om te helpen in deze crisisopvang waar kan. Om een voorbeeld te geven: Veiligheidsregio Groningen verlengt haar opvang op meerdere locaties en heeft opnieuw extra nachtopvang georganiseerd. We doen heel veel en we helpen waar we kunnen, met man en macht. Maar het probleem moet wel worden opgelost.’

Recommended Posts