Maandag 23 mei kwamen de voorzitters van de veiligheidsregio’s in Utrecht bij elkaar in aanwezigheid van staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg. In een extra Veiligheidsberaad spraken zij over de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. De reguliere opvang zit vol en ook de doorstroming blijft een probleem. ‘Het is crisis en we willen daar de komende weken wat meer rust in brengen. Daarom hebben we afgesproken dat we 150 opvangplekken per veiligheidsregio proberen te creëren’, stelde voorzitter Bruls. ‘Het kan zijn dat hier ook plekken tussen zitten die eerder bestemd waren voor Oekraïense vluchtelingen.’

Voorzitter Bruls benadrukte in de vergadering dat ook de middellange en lange termijn niet uit het oog mag worden verloren. ‘De situatie is dat er nu dagelijks wordt rondgebeld welke gemeente of regio nog een plekje heeft. We willen nu naar structurele oplossingen toe, zoals extra aanmeldcentra verspreid over het land en grotere opvanglocaties. Uiteindelijk gaat het om reguliere huisvesting.’

De volgende vergaderingen van het Veiligheidsberaad staan gepland op 7 juni (online) en op 20 juni (fysieke bijeenkomst in Utrecht).

Recommended Posts